Ademhalingstherapie - Buteyko

De Buteyko-methode is een ademhalingstherapie ontwikkeld door de Oekraïnse arts Konstantin Buteyko in de jaren 50. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de ademhaling en de invloed hiervan op onze gezondheid, en ontdekte zo dat een zware ademhaling verschillende lichaamsprocessen verstoort. Met zijn techniek om zulke chronische hyperventilatie te verminderen wist hij duizenden patiënten te helpen, waarna de methode in 1985 officieel erkend werd in Rusland. Intussen wordt ze wereldwijd toegepast, ook bij SPIRO.

Aangewezen bij:

Voor wie?

Buteyko helpt mensen die chronisch hyperventileren. ‘Hyperventileren, dat doe ik niet’, denk je nu misschien. Maar verwar chronische hyperventilatie niet met een acute aanval waarbij je in een papieren zak moet ademen omdat je je plots benauwd voelt, kortademig wordt of gaat flauwvallen. Chronische hyperventilatie is subtieler: velen zijn zich er niet eens van bewust dat zij te zwaar ademen. Daarom wordt het soms verborgen hyperventilatie genoemd.

Chronische hyperventilatie uit zich op verschillende manieren, met zowel fysieke als psychische belemmerende klachten. De volgende symptomen kunnen optreden: benauwdheid, de neiging om veel te zuchten of te geeuwen om zo naar adem te happen, een chronisch verstopte of lopende neus, veel verkoudheden, hoesten, een droge mond, hoofdpijn, onregelmatige hartslag, duizeligheid en een algeheel gevoel van slapte, veel zweten en klamme handen of net tintelingen en koudheid in vingers of gezicht, slaapproblemen, chronische vermoeidheid, verminderde concentratie, een opgezwollen buik, oprispingen, hoge bloeddruk en hooikoorts, andere allergieën,…

Een aanval van acute hyperventilatie – waarbij je het gevoel hebt te weinig lucht te krijgen en zwaarder begint te ademen, in combinatie met een paniekaanval – komt overigens alleen voor bij mensen die chronisch hyperventileren. Zo’n aanval kan getriggerd worden door grote angst of opwinding en samengaan met pijn op de borst, duizeligheid, spierverkramping, versnelde hartslag, tintelingen, een flauw gevoel en het onvermogen om nog helder te denken.

Ook patiënten die oromyofunctionele therapie volgen hebben vaak een disfunctionele ademhaling, omdat zij bijvoorbeeld de neiging hebben om door de mond te ademen of slaapproblemen hebben ontwikkeld. Heb jij hier last van, dan kan Buteyko eveneens een waardevolle aanvulling zijn op de OMFT. Sowieso integreer ik het aanleren en automatiseren van een gezonde neusademhaling in de oromyofunctionele therapie.

Buteyko ademhalingstherapie kan reeds vanaf 7 jaar. De ervaring leert dat kinderen op korte termijn snel succes boeken.

Adem jij te zwaar? Doe de test en meet je Controle Pauze (CP):

  1. Ga comfortabel op een stoel zitten en adem een tijdje ontspannen door de neus.
  2. Na een normale, rustige uitademing knijp je je neus dicht.
  3. Time nu het aantal seconden tot je de neiging voelt om weer te beginnen ademen. Laat dan je neus los. Het is de bedoeling dat je comfortabel verder kunt ademen, zonder naar lucht te snakken. Het meten van de CP vereist geen inspanning of wilskracht.
  4. De tijd die je hebt gemeten is de ‘Controle Pauze’. Is die minder dan 25 seconden? Dan adem je te zwaar. Bij een Controle Pauze tussen de 25 tot 35 seconden is eveneens nog ruimte voor verbetering.
Hoe verloopt het?

In de Buteyko-methode staat neusademen centraal, zowel overdag als ‘s nachts. Naast het aanleren van de neusademhaling krijg je oefeningen aangereikt om je ademhaling rustiger te maken en zo het ademvolume te verminderen.

Volg je al OMFT? Dan wordt de Buteyko-methode geïntegreerd in de oefeningen, omdat een neusademhaling ook hier van groot belang is.

Wil je uitsluitend Buteyko volgen? Het traject bestaat uit 5 individuele sessies, die samen 7 uur duren. De sessies worden gespreid over een periode van 6 tot 8 weken, zodat je voldoende tijd hebt om te oefenen. Tussendoor en tot 1 jaar na de cursus kun je steeds bij mij terecht met eventuele vragen.

Tijdens de sessies:

  • Besteden we aandacht aan de medische onderbouw van je ademhaling en zoeken we de oorzaak van je ademhalingsproblemen.
  • Observeren we jouw manier van ademen en gaan we aan de slag met Buteyko-oefeningen.
  • Nemen we ook je levensstijl onder de loep om de invloed van voeding, beweging en slaap op je ademhaling te bekijken.


Naarmate je de oefeningen correct uitvoert zal je ademhaling na enkele weken tot maanden normaliseren. Hierdoor zullen klachten als astma, duizeligheid, slaapproblemen, hoge bloeddruk en dergelijke zichtbaar verminderen. De Buteyko-methode lijkt bedrieglijk eenvoudig, maar vergt discipline, tijd en doorzettingsvermogen om te blijven oefenen. Maar wanneer je het heft in handen neemt, zal je zien dat jouw klachten niet langer regeren.