Andere behandelingen

Naast de specialisaties oromyofunctionele therapie en ademhalingstherapie kun je bij SPIRO aankloppen voor een adviesgesprek rond of een evaluatie of behandeling van lees- en/of schrijfproblemen of afasie.

Lees- en/of schrijftherapie

Heeft je kleuter het lastig om letters te leren, klankgroepen van woorden te splitsen of te rijmen? Moeilijkheden met zulke voorbereidende lees- en spellingvaardigheden kunnen een indicatie vormen voor latere problemen met lezen en schrijven. Beide hangen namelijk samen met spraak- en taalontwikkeling. Als logopediste kan ik deze luister- en taalvaardigheden stimuleren bij je kleuter, zodat de kans op latere lees- of schrijfproblemen verkleint. In de lagere school ga ik gericht werken rond de lees- en spellingvaardigheden van je kind.

De effectiviteit van de logopedische behandeling van je zoon of dochter is het grootst, wanneer de ouder als co-therapeut fungeert. We roepen daarom op om als ouder zoveel mogelijk tijdens de logopedische sessies aanwezig te zijn. Zo weet je hoe je thuis je kind optimaal kan begeleiden en bereiken we meer resultaat op langere termijn.

Voor wie?

Kleuters en lagereschoolkinderen die:

Afasie

Afasie is een neurogene communicatiestoornis, wat betekent dat ze ontstaat ten gevolge van een hersenletsel. Meestal is de oorzaak een hersenbloeding of beroerte, maar ook dementie, een degeneratieve aandoening van de hersenen of een trauma kan aan de basis liggen. Bij afasie treden plots problemen op rond productie en/of begrip van geschreven en gesproken taal. De juiste woorden vinden, ze goed uitspreken, logische zinnen bouwen en/of begrijpen wordt dus moeilijk.

Door het hersenletsel is soms geen volledig herstel mogelijk. De doelstelling van de behandeling hangt dus af van de ernst van de afasie. Samen met de patiënt en zijn directe omgeving bepalen we waar we naar willen streven, ook rekening houdend met eventuele andere neurologische uitvalsverschijnselen zoals motorische of cognitieve problemen.

Voor wie?

Deze behandeling wordt opgestart na doorverwijzing door een arts-specialist.